خانه یوسفیان، کاشان

محله سلطان امیر خانه یوسفیان که به اوائل عصر قاجاری تعلق دارد دارای دو حیاط اندرونی و بیرونی مستقل از هم می‌باشد. فضا‌های خانه به صورت سه طرف ساخت در سه طبقه پیرامون هر یک از دو حیاط این بنا شکل گرفته‌اند. ویژگی بارز این بنا وجود تعداد زیاد اتاق‌های سه‌دری و پنج‌دری در آن است. از فضا‌های مهم معماری خانه یوسفیان می‌توان از سرداب، شاه‌نشین، پنج‌دری، سه‌دری، حوض‌خانه، و دو باد‌گیر آن نام‌برد. تزئیناتی مانند رسمی‌بندی، گچ‌بری، قطار‌بندی و مقرنس‌های گچی در بنای مزبور بسیار به‌کار رفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.