دانستنی هایی از موش

هوش موش:
موش حیوانی فوق العاده کنجکاو، ظریف، با حرکاتی تند و نشاط آور است. وزن موش به غیر از تیره موشهای صحرایی تقریبا 50 گرم است. بزرگترین و خطرناک ترین نوع موشها، نوع آفریقایی آن است که در حدود سه کیلو گرم وزن دارند و با مارها نیز می جنگند. طریقه کشتن مار به وسیله موشها خیلی جالب است. موشها ساعتها در کمین مار، ساکت می مانند و مار را هنگام استراحت غافلگیر کرده و با یک جهش، گردن مار را می گیرند و حیوان را خفه می کنند. در اروپا نوعی موش وجود دارد که کوچکترین موش دنیاست. این موش، بیشتر از 5 تا 7 سانتی متر طول ندارد. موش به آسانی انس می گیرد و می فهمد که او را به بازی گرفته اند. اگر یکی دو روز با او بازی کنید و حرکاتی را یادش دهید، از روز سوم خودش جلوی روی شما به جست و خیز و بازی می پردازد. هیچ جا نمی رود و از حرکات شما نمی ترسد.

تولید مثل موشها:
هر موش ماده در هر سال می تواند 3 بار تولید مثل کند و هر بار از سه الی هفت بچه می زاید. نوزادان نیز بعد از 4 ماه موش بالغ و کاملی هستند که می توانند به جفت گیری پرداخته و تولید مثل کنند. موشهای بزرگ می توانند در هر فصلی از سال تولید مثل کنند. تعداد بچه ها در هر زایمان معمولا بین 5 تا 10 نوزاد است؛ ولی تا 17 نوزاد هم دیده شده است. یک جفت که سالی سه زایمان دارد، در صورت وجود شرایط مناسب می تواند با محاسبه نظری در عرض سه سال حداقل 20 میلیون بازمانده به وجود آورد. آزمایش کنندگان تمام سمهای شناخته شده را به کار برده اند. بنابراین در مواردی که مقدار کشتار تا 95 درصد بوده است، جمعیت موشها در نقطه مورد نظر طی یک سال به حال اول برگشته است.

اشتهای موش:
اشتهای حریصانه موش و آلودگی مدفوع او، باعث از بین رفتن مقادیر زیادی غذا می گردد. طبق محاسبه متخصصین، جهان ذخیره غله و برنج خود را به میزان سالی 33 میلیون تن، یعنی مقداری که برای تغذیه 200 میلیون نفر کافی است، از دست می دهد و مقصر عمده موشها هستند. جالب است بدانید که 860 موش در هر سال 30 تن نان مصرف می کنند.

خطر موش:
موش بزرگ هر جا برود ایجاد آلودگی می کند. این موش برای سلامتی انسان تهدیدی مرگبار بوده و ناقل 35 نوع بیماری است. کک بدن آنها، طاعون و تیفوس را منتشر می کند. آنها در طی آوردن آذوقه از مجاری فاضلاب به انبار غلات و خانه ها، میکروب بیماری را در هر قدم خود جا می گذارد. در خانه ای که موش لانه کند، نه پایه های خانه در امان است و نه غذای آشپزخانه. تولید نسل او که به نسبت تصاعد هندسی با قدر نسبت 3 تا 17 بالا می رود، خطر جدی دیگری است. در مجموع وجود این خطرات باعث شده که انسان در پی نابودی موشها برآید.
 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.