دریاچه دریوک و سرکچال

نام انگلیسی:  Deryook lake    

نام فارسی :  دریاچه دریوک 

 

 

موقعیت جغرافیایی  

دریاچه دریوک در موقعیت جغرافیایی N360725 E515453 در استان مازندران واقع است. دو دریاچه بزرگ آبگیر در منطقه البرز مرکزی در اوایل تیرماه که از بهترین ایام بازدید است. از جاده جاجرود به شمشک و دربندسر و از آنجا به گردنۀ دیزین و سپس به هتل دیزین بروید. هنوز نوارهای بزرگی از برف روی یالها و دره ها را پوشانده است. خورشید همچنان مشغول ذوب نمودن برفهای باقیمانده زمستان خواهد بود. در پشت منطقۀ دیزین رودخانه ای از سمت شمال، پیست به آرامی ارتفاع گرفته و پس از چند زیگزاگ بزرگ بعد از گذشت نیم ساعتی بر لب رودخانه خروشان موسوم به دریوک در حالی که در مقابلتان در سوی دیگر رود و دشت و مرتفع سرسبزی با عشایر آن دیده می شود متوقف شوید.

 

عبور از آب در صبح بهاری با کمی دشواری انجام خواهد گرفت. به مرتع می رسید و از آن بگذرید و در امتداد رودخانه در راهی مالرو و پاکوب به سمت شمال ادامه مسیر دهید . سپس به یک پیچ بزرگ می رسید و به دره اصلی دریوک در حالی گام می گذاریم که یک دم نمای قلۀ سه چال با سینه کشهایش در شمال و گردنۀ زبیای شیورکش از نظرتان محو نمی گردند. شما اکنون در کف دره ای قرار دارید که زمستان هر سال شاهد ریزش بهمن های هولناکی است که از هر سو بر آن فرو می ریزد. از روی یکی از این بهمن ها که کاملا سفت شده بگذرید. اندک اندک ارتفاع گرفته به محل گوسفندسرای متروکه ای می رسید که مدت کوتاهی است سر از درون برف زمستان در آورده است. چشمۀ آب گوارایی در این مکان قرار دارد. استراحت کوتاهی کنید، به راه بیافتید. مسیر را در کف دره در روی باقیماندۀ بهمن های بزرگی طی کنید.

 

پس از حدود دو ساعت و نیم راهپیمایی از دیزین دقیقا به زیر یال گرده ای صخره ای میرسید که با تیغه های مهیبش در جنوب به خط الرأس کلون بسته می رسد. هم اکنون شما به زیر بعد از مدتی شما به زیر قلۀ دال کولی که در شمال با دیواره هایش خودنمایی می کند زسیده اید. باز هم جلوتر رفته بتدریج از دره جدا می شوید و اقدام به صعود از تپه ماهورهایی کنید که در سمت جنوب ما قرار دارد. بوته های سبز و تیغ دار بتازگی از زیر برف سر بیرون می آورده اند. شیب مسیر بسیار تند است، به آرامی و گام به گام بالا بروید. حال می توانید پس از یک ساعت صعود، دیواره های ستبر کلون بستک را به خوبی مشاهده کنید. از این نقطه به سمت ریشه یال صخره ای دوم کلون بستک که به طور مستقیم به قله می رسد حرکت کرده، با یک تراورس بزرگ یک ساعته و شیب نه چندان تند سنگلاخی خود را به آن برسانید. از این محل اندک بالاتر در ورای یک تپه ماهور بزرگ، در زیر پایتان دریاچۀ بزرگ آبی رنگ بسیار جالبی خودنمایی می کند.

 

این دریاچه دریوک است. کاسۀ یخچالی جنوبی آن سایه دار و پر برف است و جویباران از هر طرف به سمت دریاچه روانند. از سراشیبی کمی پایین بروید و به کنارۀ دریاچه می رسید. این دریاچه در کاسه ای بکر و بسیار زیبا از ذوب برفها به وجود آمده است. محیط اطراف از لکه های برف پوشیده و کمتر سرسبزی در آن به چشم می خورد. باد سردی به داخل این کاسه می وزد. شیبها و دیواره های ریزشی از هر سوی جناح جنوبی تا قله کلون بستک بالا می روند. رسیدن به این محل شش ساعت طول می کشد. پس از استراحت نیاز دارید و یک شب به یاد مانی خواهد بود برای شما و گروهتان . صبح روز بعد ضمن دیدار مجدد این دریاچۀ، از یک مسیر شن اسکی به طور مستقیم به داخل دره دریوک سرازیر شوید و پس از یک ساعت به کف دره در کنار یک اتاقک چوپانی متروک می رسید. رودخانه در این محل به سمت جنوب چرخیده، سپس به آخرین گوسفندسرای متروکه به نام ولدبالدار می رسد.پی از آن از روی یک یال تپه ماهور به طور مستقیم به سوی شرق ارتفاع می گیرید. در سمت شمال قله هرزکوه و برج و در جنوب مجموعه قلل سرکچال با برفچالهایشان به چشم می خورد.

 

این منظره ها بسیار زیبا هستند وموضوع خوبی برای عکاسی به شمار می روند. باد سردی از سمت شرق می وزد و به ما می فهماند که ارتفاع زیادی گرفته اید. کم کم به سمت جنوب مایل شوید . از تپۀ بزرگی که هم اکنون روی آن قرار دارید و به گردنه ورزا می رسد فاصله گرفته اید، تراورس بزرگی انجام بدهید و به سمت کاسه ای یخچالی در شمال قله سرکچال جهت می گیرید و پس از دو ساعت کوهپیمایی به آن می رسید . در کف این کاسه، دریاچۀ کوچک دیگری قرار دارد که هنوز به طور کامل از آب حاصل از ذوب برفها پر نشده است و در چند نقطۀ آن حجم بزرگی از برف قرار دارد. از تپه سرازیر شوید، در کنار آن آرام بگیرید. هوا به شدت سرد خواهد بود، ارتفاع هم 3850 خواهد بود .یعنی اینجا مکان مناسبی برای اقامت شبانه نیست. کوههای اطراف بسیار زیبا و با شکوه هستند. وجود برف بر سینه کشهایی به رنگ خاکستری و سرخ برشکوه منطقه میافزاید. دو ساعت توقف در کنار دریاچه سرکچال و سپس بازگشت به گوسفندسرای ولدبالدار و مراجعت از مسیر صعود شده در مدت چهار ساعت، برنامۀ شما را به اتمام می رساند.

 

 راههای دیگر دستیابی به دریاچه:

جاده جاجرود، آبادی لالون بالا در جاده آسفالت،پیاده روی و کوهپیمایی از لالون به تلخ آباد، گردنه ورزا و دریاچه سرکچال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.