رباط زردان، قاین

بنای رباط زردان در حدود 110 کیلومتری جنوب شرقی قاین و در مجاورت روستای زردان قرار گرفته است
معماری بنا مربوط به دور صفویه میباشد ولی آثار و شواهد دوره سلجوقی در آن مشاهده می شود یک ایوان به ارتفاع 9 متر در ضلع غربی حیاط مرکزی و سه رواق در اضلاع شمال ، جنوب و غرب از فضای اصلی آن میباشد
این ثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و در مالکیت میراث فرهنگی قرار دارد .

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.