رباط چاهک

این رباط در روستای چاهک از توابع بخش سده در 95کیلومتری جنوب قاین قرار دارد بنای آن با پلان مربعی و بصورت دو ایوانی کاملا متقارن ساخته شده ایوان ورودی در جبهه غربی است و در جبهه شرقی نیز یک ایوان مرتفع با دو ایوانچه در اطراف دارد . از انتهای ایوان اصلی در ضلع شرقی در بزرگی به یک راهرو مرتبط است.در دو طرف جبهه شمالی و جنوبی 5ایوانچه دیده می شود. جبهه شمالی رباط متاسفانه با دخالت انسانها از بین رفته ایوانچه ها از کف راهرو 100سانتی متر بلندی داشته و یکی در میان دارای بخاری دیواری ودروپنجره می باشند.کارشناسان میراث فرهنگی تاریخ بنا را به دوره صفویه نسبت می دهند. این اثر مهم تاریخی متاسفانه بدلیل بی مهری طبیعت و انسانها دچار آسیبهای فراوان شده و اغلب اتاقها تبدیل به انبارعلوفه گردیده است واگر اقدام جدی بعمل نیاید تماما از بین خواهد رفت مرمت و بازسازی وتبدیل آن به یک مرکز فرهنگی وتفریحی می تواند به آن روح زندگی داده و از مرگ حتمی نجات یابد. این اثر به شماره 4458در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.