روستاى عزآباد

این روستا در ۳۸ کیلومترى شمال غربى یزد و ۸ کیلومترى غرب جاده یزد – نائین قرار دارد و از روستاهاى قدیمى استان یزد محسوب مى‌شود. بناى اولیهٔ ‌روستا به سلطان سنجر خوارزمشاهى منسوب است که در سال ۵۹۰ هجرى در خطهٔ یزد بر مسند فرمانروایى نشست و ده سال بعد این روستا را بنا نهاد. مهمترین آثار تاریخى و مذهبى روستا عبارتند از:
قلعهٔ عزآباد که قلعه‌اى بزرگ و کهن است.
مسجد جامع روستا که از آثار دوران صفوى است.
روستاى عزآباد در یک منطقهٔ‌ دشتى قرار گرفته و تپه‌هاى شنى به ویژه قسمت جنوبى آن را فرا گرفته‌اند. آب و هواى روستا گرم و خشک است.

نظرات بسته شده است.