روشهای تشخیص رد سگ از گرگ

تمایز رد سگ از گرگ در ماسه و برف: سگسانان بر خلاف گربه سانان دارای غلاف ناخن نیستند و در رد آنها اثر ناخن دیده میشود. برای تشخیص رد سگ از گرگ مراحل زیر میتواند به این تشخیص کمک کند. 1-اولین اقدام فاصله منطقه ای که در آن رد مشاهده شده تا روستاها و آبادی ها است. اگر این فاصله زیاد باشد احتمال رد گرگ بیشتر از سگ است. 2-اگر اندازه رد از 10 سانتیمتر کوچکتر باشد به احتمال زیاد رد متعلق به سگ است. رد پای گرگ معمولا از 10 سانتیمتر بزرگتر است. 3-چنانچه فاصله رد پای عقب تا رد پای جلو از 65 سانتیمتر کوچکتر باشد به احتمال فراوان رد پای سگ است. 4-مسیر کلی حرکت را بررسی کنید. گرگها معمولا مسیر را بصورت مستقیم و بدون انحراف طی میکنند ولی سگها مسیری سهمی وار را طی میکندد. 5-اندازه اثر رد پاهای جلو و عقب در گرگها معمولا به یک اندازه است و بسیار منظم جرکت میکنند بدین معنی که اثر رد پاهای عقب و جلو معمولا در یک خط صاف است ولی در سگها این اثر نامنظم است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.