سارگپه جنگلی تاجدار

نام علمی : Pernis Ptiloehynchus

نام انگلیسی:  Crested Honey Buzzard    

نام فارسی: سارگپه جنگلی تاجدار 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: طول بدن 65 سانتیمتر و شبیه سارگپه ی جنگلی است، اما گستردگی بال ها کمی بیشتر بوده و در انتهای بال ها پرهای انگشتی 6 عدد بوده در حالی که در سارگپه ی جنگلی 5 عدد است. دم پهن تر و کوتاهتر و در بالغین اطراف گلو به رنگ قهوه ای تیره ، فاقد لکه های قهوه ای یا سیاه د رزیر خم بال است. زیر دم به شکلی واضح نواری تیره دارد که در سارگپه ی جنگلی باریکتر و گاهی نامشخص است. به هنگام مهاجرت در پاییز پرنده ی بالغ دارای 4- 5 شاهپر تازه در آمده در داخل بال است، در حالی که در سارگپه ی جنگلی در بهترین حالت 1- 3 شاهپر تازه در آمده در داخل بال دارد.

صدا: نامشخص است .

زیستگاه : به صورت عبوری در همه جا دیده می شود. در ایران اخیرا در نزدیک برازجان و در منطقه حله دیده شده است. و  در جزیره ی کیش و احتمالا قشم تولید مثل می کند.

حفاظت: بایستی ابتدا پراکندگی اش تعیین گردد، سپس نسبت به حفاظت از این پرنده اقدام لازم انجام گیرد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.