ساز تاس

که بصورت طاس هم نوشته میشود، سازی است از خانوادهً آلات موسیقی کوبه ای درشت جثه مانند کوس. تاس شباهت زیادی به کوس یا تیمپانی یا تمبال دارد وبیشتر در استان کردستان ایران متداول است. تاس یا به قول فرنگیها تیمپانی، دو کاسهً فلزی است که روی آن را پوست میگیرند و آن را با دو تکه چرم ضخیم مینوازند. این ساز از آلاات کوبه ای موسیقی باستان است. نوعی از آن رزمی و متشکل از تاس یا کاسه ای است با پوستی بر دهانه و نوع دیگر تاس فلزی است به ابعاد مختلف و بدون پوست. تاس در بعضی از مناطق روستایی همراه با سازهایی مانند دوزله و سرنا نواخته می شود، اما استفاده آن عمومیت ندارد. این ساز از چوب توخالی ساخته می شود و بر روی آن پوست می کشند. با چوب نواخته می شود و صدایی بسیار تیز و خشک دارد. کاسه اش گاهی ممکن است از ظروف فلزی باشد. استفاده از آن منحصر به مراسم آیینی خانقاهی در کردستان است که معمولاً در کنار دف مورد استفاده قرار می گیرد.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.