ساز سنگ

این ساز بدوی علاوه بر مناطق یاد شده در بعضی از روستاهای کهنوج و سبزه و اران نیز نواخته می شود، به این صورت که سنگ ها را به شکل هایی مسطح و تیغه ای می تراشند و در سر ضرب آهنگ ها و ترانه ها به هم می کوبند.

چوبسر (چوب سحر): چوبی است به ارتفاع بیش از دو متر که با زنگوله، پارچه های رنگی، خرمهره و خرده فلز تزیین می شود. این ساز در بعضی از شعبات ایل قرائی (در اصطلاح محلی، قره ای) به وسیله فردی که به آن «ملا» گفته می شود و با کوبیدن به زمین (با ریتم های نامشخص) به صدا در می آید. به عقیده آنها، این کار باعث دور شدن شیاطین و ارواح خبیثه می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.