سسک شالیزار

نام علمی : Acrocephalus Agricola

نام انگلیسی: Paddyfield Warbler    

نام فارسی: سسک شالیزار

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 12 سانتیمتر طول دارد و تقریبا شبیه سسک تالابی، اما  فاقد خط خطی است. شبیه سسک نیزار و سسک نیزار خاوری، اما اندکی کوچکتر از انهاست .مهمترین تفاوت هایش با سه گونه ی دکر شده؛ منقار کوتاهتر؛ نوار ابرویی مشخث تر به رنگ نخودی سفید،که از منقار تا پشت چشم امتداد دارد، سطح پشتی بال ها و روتنه ی قهوه ای مایل به بلوطی ، زیر تنه، چانه، گلو، و زیر دم سفید نخودی و دمگاه قهوه ای حنایی است.

صدا: صدای این پرنده ساده و شبیه « چیک- چیک» و شبیه چرخ ریسک به صورت «دووز« یا «چورر» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده، د رمناطق تالابی یا نیزار و بیشه مانند؛ بخصوص د رمحل های خشک تر؛ به سر می برد؛ اما در هنگام مهاجرت و به صورت عبوری، در همه جا دیده شده و لابلای بوته های کوتاه درون تالاب ها آشیانه می سازد . در ایران، تابستان ها نسبتا فراوان دیده شده و گاهی اوقات، در جنوب شرقی ، زمستان گذرانی می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده؛ در حال حاضر؛ نیازی به حفاظت ویژه ندارد. اگرچه همانند گونه ها قبلی بررسی پراکندگیش اهمیت بسیار دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.