سوسمار انگشت ریشه دار اشمیت

نام علمی : acanthodactylus schmidti

نام انگلیسی:  schmidt's fringe toed lizard    

نام فارسی: سوسمار انگشت ریشه دار اشمیت

 

 

پراکندگی

مشخصات : 4 فلس دور هر انگشت؛ اما فقط 3 فلس از طرف کناری قابل دیدن است؛ 13 تا 18 فلس شکمی در طویلترین ردیف عرضی ، این فلس ها درناحیه میانی هم ردیف مخرج در ردیف طولی مستقیم مرتب شده اند . دیگر فسلها مورب هستند . 10 تا 16 فلس پشتی درردیف عرضی ما بین اندامهای حرکتی عقبی ؛ الگوی رنگ آمیزی پشت شبکه ای ؛ فلس های پشتی کناری دو برابر اندازه  فلس های ناحیه میانی پشت 38 تا 54 فلس پشتی در ردیف عرضی میانی پشت ، 3 فلس بزرگ بالای چشمی ؛ فلس های زیر چشمی در تماس با لب نیستند ؛ فلس های گوش تیغه ای.
رنگ آمیزی :پشت با طرح شبکه ای خرمایی یا قهوه ای روشن که با نواحی روشن احاطه شده اند و نقاطی در ردیف های طولی که کم و بیش بطور منظم مرتب شده اند تشکیل می دهند. اندام های حرکتی و دم نیز با همین طرح ؛ بالغ های مسن تقریباٌ خرمایی یکدست در پشت و فقط در قسمت انتهایی طرح محفوظ است . جوانها و بالغ ها شبیه به هم ؛فاقد نوار های طولی مشخص ؛ ناحیه شکمی کمرنگ تا سفید مایل به خاکستری .
 

زیستگاه : نواحی بیابان و ساحلی خشک ، در دشت های ماسه ای با تل های شنی و ماسه بادیها ،با پوشش گیاهی پراکنده بوته ای .
 

عادات و رفتار : روزها فعالند ، درون حفره هایی که خود در زیر بوته ها حفر می کنند . مخفی میشوند . از حشراتی مانند مورچه ها، موریانه ها ، قاب بالان و غیره و نیز عنکبوتیان تغذیه می کنند . همچون دیگر گونه های این جنس ریشه های انگشتی برای حرکت سریع و آسان روی ماسه ها کارآیی زیادی دارند ، احتمالاٌ در اوایل پاییز تخمگذاری می کنند .
 

پراکندگی جهان : عریستان ، اردن ، عراق ، ایران، امارات، کویت، عمان .
 

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 85 میلیمتر دم 146 میلیمتر.
 

ملاحظات : محل نمونه تیپیک از عربستان سعودی ،ظهران میباشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.