سوسمار سبز خزری

نام علمی : lacerta strigata

نام انگلیسی:  caspian green lizard    

نام فارسی: سوسمار سبز خزری

 

 

پراکندگی

مشخصات: پلک زیرین بدون سپرهای شفاف؛ صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای بر آمدگی؛ پلاکهای شکمی متوازی الاضلاع با شکافهایی بین ردیفهای طولی , حاشیه های عقبی و پهلویی بسیار واضح نیمه نیمه رویهم و در 6(بندرت8) ردیف طولی قرار گرفته اند؛ 37 تا 49 فلس پشتی در ردیف عرضی ناحیه میانی پشت؛ 17 تا 21 منفذ رانی؛ ردیف منافذ رانی تا زانو می رسند؛ معمولا کمتر از 20 فلس گوشی؛ پنجمین سپر چانه ای همیشه بخوبی رشد کرده ا ست. یقه کاملا اره ای شکل؛ معمولا 2 فلس عقب بینی؛ 25 تا 29 صفحه زیر انگشت چهارم.
رنگ آمیزی؛ جوانها قهوه ای زیتونی روشن؛ با خطی روشن از ناحیه فوق آرواره ای تا اندامهای حرکتی عقبی, و همچنین با خطهای روشن میانی پشتی و جانبی پشتی(در کل 5 نوار روی بدن) بالغها بدون خط یا خالهای روشن؛ ناحیه پشتی سبز؛ یکدست با خالهای سیاه؛ در جمعیتهای نواحی پست زیر کناره های سر, گلو,گردن و پهلوهای بدن آبی؛ اندامهای حرکتی عقبی و دم(اغلب ناحیه خارجی) روشن تا قهوه ای خاکستری؛ 3 خط روی بدن ؛ ناحیه پشتی با نقاط کوچک و ریز سیاه؛ نرهای بالغ در نواحی کوهستانی روی چانه, گلو و کناره های گردن آبی.
 

زیستگاه: نواحی خزری و مدیترانه ای , تپه های ماسه ای و شنزارهای سواحل دریا, مرداب و یا رودخانه ها, با پوشش گیاهی استپی, اغلب بوته ای .
 

عادات و رفتار: روز فعال اند, مخصوصا در اواسط روز؛ در لابلای بوته ها, چمنزارها فعالیت می کنند؛ زیر بوته ها, سنگها, لابلای توده سنگها, حفره ها و شکافها مخفی می شوند, بعضی اوقات لانه هایی را درون ماسه ها به عمق 40 تا 60 سانتیمتر حفر می کنند؛ در موقع احساس خطر به سرعت می دوند و در میان گیاهان پنهان می شوند؛ از بندپایان مختلف نظیر راست بالان ,بال پولکیها, قاب بالها, گوشخیزکها, عنکبوتها, هزار پایان و نیز نرمتنان تغذیه می کنند؛ از اردیبهست تا تیر ماه جفتگیری می کنند و 6 تا 11 تخم در ماههای خرداد تا مردادماه می گذارند؛ اغلب ماده ها در سال 2 بار تخمگذاری می کنند؛ تخمها پس از 6 هفته باز می شوند؛ سوسمارهای جوان در 22 تا 23 ماهگی بالغ و قادر به جفتگیری می شوند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.