سوسمار والنتین

نام علمی : Darevskia valentini

نام انگلیسی:  valentin's lizard    

نام فارسی: سوسمار والنتین 

 

 

پراکندگی

مشخصات: پلک زیرین بدون سپرهای شفاف؛ صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای برآمدگی ؛ پلاکهای شکمی کم و بیش مستطیلی شکل با خطوط راست یا تقریبا راست در حاشیه عقبی, که کمی نیمه نیمه رویهم قرار گرفته اند, این پلاکها در 10 ردیف طولی از 16 تا 24 پلاک, فلسهای پشتی صاف و دانه ای شکل ؛ 41 تا 53 فلس پشتی در ردیف عرضی ناحیه میانی پشت؛ یقه اره ای شکل نیست؛ 3 تا4 (معمولا4, بندرت5) سپر پیشین لب بالا در تماس با سپر چشمی؛ معمولا یک فلس عقب بینی؛ 21 تا 29 فلس گلویی؛ 14 تا 22 منفذ رانی در هر طرف ؛ 24 تا 28 صفحه زیر انگشت چهارم.
رنگ آمیزی: زمینه پشتی زرد زیتونی؛ سبز مایل به زرد, زرد مایل به سبز, سبز روشن یا قهوه ای مایل به سبز؛ نوار پس سری شامل لکه های قهوه ای تیره و فضاهای سیاه نامنظم بزرگ یا لکه های قهوهای تیره که گاهی 30 تا 40 فلس را می پوشانند, و با کاهش جثه شبکه بهم پیوسته ای را تشکیل می دهند؛ سر با نقاط و لکه های سیاه نامنظم , هنگام فصل زاد و ولد سطح شکمی , گلو و سر در هر دو جنس نارنجی مایل به زرد روشن, ردیفهای انتهایی ناحیه پهلویی شکمی در نرها روشن یا آبی روشن می شوند.
 

زیستگاه: نواحی نیمه بیابانی و یا مدیترانه ای؛ در چینه های صخره ای , تکه سنگهای منفرد یا توده سنگهای بزرگ , در تپه ها یا دامنه ها, در مناطق مرتفع یا نسبتا مرتفع با پوشش گیاهی اندک بوته ای یا مرغزارها.
 

عادات و رفتار: روز فعال اند؛ در شکاف صخره ها , لابلا و زیر سنگها مخفی می شوند؛ معمولا در مکانهای آفتابگیر فعالیت می کنند؛ تغذیه آنها از بند پایان مختلف است. 1 تا 6 تخم می گذارند, که در دمای 25 درجه بعد از 60 روز در دمای 38 درجه بعد از 30 روز تخمها باز می شوند.
 

پراکندگی جهانی : ایران , ترکیه
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 78 میلیمتر دم 134 میلیمتر.
 

ملاحظات : از ایران زیر گونه گزارش شده است, که توضیحات ارائه شده مربوط به این زیر گونه می باشد. محل نمونه تیپیک از ارمنستان, بازرکنت است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.