سیاه دوزی سیستان

نوع دیگر سوزندوزی در سیستان، سیاه دوزی است كه در آن از نخ سیاه ابریشم استفاده می شود و روی لباس مورد استفاده قرار می گیرد. خامه دوزی و سیاه دوزی تنها جنبه خود مصرفی داشته و فقط بین اهالی سیستان خرید و  فروش می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.