شاهین ( بحری )

نام علمی : Falco Peregrinus

نام انگلیسی:  Peregrine Falcon    

نام فارسی: شاهین ( بحری ) 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 40 تا 50 سانتیمتر طول دارد و شاهینی بزرگ است. دم نسبتا کوتاه و بال های دراز و نوک تیزی دارد. در پرواز، به سادگی، از شکل لنگر مانندش، خصوصا هنگام حمله برای گرفتن شکار، شناخته می شود. پرنده ی ماده به طور چشمگیری از پرنده ی نر بزرگتر است. پرنده ی بالغ، با سر و سبیل پهن سیاه ، که در تضاد با سفیدی گلو گوشپرهاست، از بالابان و لاچین تمیز داده می شود. روتنه خاکستری تیره و زیر تنه سفید، با رگه های فراوان عرضی سیاه که تا زیردم امداد دارد، دیده می شود و سینه ی سفید نخودی و رگه های طولی کنتر فشرده ای دارد. در پرنده ی نابالغ، سطح پشتی خاکستری مایل به قهوه ای، زیر تنه نخودی با رگه رگه ی طولی قه وه ای و سفیدی کمتر در گلو سینه دیده می شود. هنگام شکار، با بال های تقریبا بسته و با سرعتی بسیار زیاد، بر طعمه فرود می آید. و عمدتا از پرندگان، بخصوص کبوتر و پستانداران کوچک تغذیه می کند.

صدا: صدای این پرنده ضعیف و به صورت کک- کک-کک» یا :کیوک-کیک-کیک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده د رمناطق کوهستانی، جنگل ها، صخره ها و خارج از فصل تولید مثل، درحاشیه ی تالاب های به سر برده و میان درختان آشیانه ساخته و گاهی نیز از اشیانه های قدیمی روی درختان بهره می برد. در ایران، زمستان ها فراوان است. وبه تعداد اندک،ت.لید مثل می کند.

حفاظت: این پرنده در زمره ی پرندگان حفاظت شده است و همانند بالابان باید برنامه ریزی دقیقی یه منظور شناسایی محل های تولید مثل و حفاظت از آنها صورت پذیرد.

نظرات بسته شده است.