عقاب دریایی دم سفید

نام علمی : Haliaeetus Albicilla

نام انگلیسی:  White tailed Eagle    

نام فارسی: عقاب دریایی دم سفید 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 80 تا 90 سانتی متر طول دارد و جثه اش بزرگ و حجیم است. دمش کوتاه و سفید رنگ که انتهای سه گونه مانندی دارد و بال هایش بسیار بزرگ و پهن است. سر و بالای گردن قهوه ای مایل به سفید، منقار زرد  بزرگ و گردنش بلند است. پروبال پرنده نابالغ یکدست قهوه ای تیره و شاهپرها قهوه ای تیره ی مایل به سیاه و دمش سیاه قهوه ای با رگه های خاکستری تیره است. نرو ماده همشکل اند. پرنده ای شکارچی و آشغال خور است و از ماهی ، پرندگان آبزی، پستانداران و کلاغ سیاه تغذیه می کند. هنگام شکار از روش های مختلف انفرادی و جمعی بهره می گیرد.

صدا: صدای این پرنده متنوع و نرها پرسر و صدا ترند. صدایش در صحرا شبیه «کوی- که لی-کی» شنیده می شود و صدای ماده کوتاه و جیغ مانند است.

زیستگاه: این پرنده در مناطق ساحلی رودخانه های عریض ، جزایر، تالاب ها و مناطقی که ماهی یا دیگر حیوانات آبزی فراوان است . به سر می برد. در ایران بیشتر در تالاب های جنوبی خزر و تالاب های فارس و خوزستان دیده می شود.

حفاظت: در وهله ی اول باید بررسی دقیقی از جمعیت و پراکندگی این پرنده صورت گیرد و سپس از مناطق زیستگاهی مسیر مهاجرتش حفاظت به عمل آید.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.