عقاب ماهیگیر

نام علمی : Pandion Haliaetus

نام انگلیسی:  Osprey    

نام فارسی: عقاب ماهیگیر 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 51 تا 58 سانتی متر طول دارد و به واسطه ی بال های بلند، کشیده و زاویه دارش هنگام سر خوردن در هوا و نیز قاعده ی باریک دمش به آسانی شناخته می شود. زیر تنه ی سفید، شانه ها و انتهای شاهپرهای اولیه اش سیاه است و در انتهای دمش نوار تیره رنگی مشاهده می شود. زیر بال هایش دالبری پررنگ و رگه های قهوه ای مایل به سیاه دیده می شود. سرش سفید مایل به خاکستری و تاج مانند است که در نوار پهن چشمی سیاه ماسک مانند به چشم می خورد که تا گردن و پشت بدن امتداد دارد. رو تنه و بال ها قهوه ای مایل به سیاه و سینه اش به صورت لکه ای نقطه نقطه ای قهوه ای و سیاه دیده می شود. نر وماده همشکل اند. این پرنده هنگام شکار از مهارت خود در، درجا بال زنی و سرخوردن روی جبهه ی هوا بهره می برد و با شیرجه به درون آب، ماهی را شکار کرده و در حالی که آن را با یک پا گرفته از آب خارج می شود. غالبا برای استراحت، روی درخت های خشک ، پایه های برق و صخره های نزدیک آب می نشیند.

صدا: صدای این پرنده غرغر مانند و شبیه «یی لپ – یی لپ» یا سوت مانند و بلند شبیه «پی ای پ » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق نزدیک دریاچه ها، رودخانه های بزرگ، تالاب ها و سواحل دریا به سر برده و روی درختان، صخره های پرتگاهی ، خرابه ها و گاهی نیز در زمین های شنی یا سنگلاخی آشیانه می سازد. در ایران به وفور دیده می شود و در بیشتر نقاط سواحل جنوبی و جزایر خلیج فارس تولید مثل می کند. به صورت اتفاقی در دشت شورک خراسان دیده شده است.

حفاظت: با توجه به اینکه این پرنده از ناحیه ی شکارچیان تهدید نمی شود. تنها منظور تیره های پرندگان شکاری بدون تیره شاهینیان و عقاب ماهیگیریان است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.