غار اشکفت سیاه، کهگیلویه

نام انگلیسی:  Ashoft-e Siah Cave   

نام فارسی :  غار اشکفت سیاه 

 

 

موقعیت جغرافیایی  

این اشکفت در قسمت های بالایی کوهی در شمال روستای چالموره قرار دارد . درون غار پوشیده از کود حیوانی و خاکستر است . در بیشتر بخشهای جنوبی غار ، کف صخره مشخص است . در عوض در بخش شمالی کف غار دیده نمی شود و به نظر عمق بیشتری دارند . در جلوی دهانه غار نهشته بسیاری قرار دارد. در مقابل غار سکویی از تخته سنگهای بزرگ چیده شده است که چندان قدیمی نیست و به نوعی مربوط به استفاده بومیان در دوره اخیر مربوط می شود . اشکفت سیاه در شمال روستای چالموره در بالای کوهی قرار دارد . این محوطه در اقلیمی معتدل و نیمه کوهستانی قرار دارد . میزان بارش در این منطقه چندان زیاد نیست و زمینها جز در بهار پوشش گیاهی چندان خوبی ندارند . در اثر فرسایش ناشی از عوامل طبیعی ، قسمتهایی از اشکفت فرو ریخته است . به نظر می رسد در نتیجه فعالیتهای انسانی بخشهایی از اشکفت دستکاری شده است . این اشکفت در قسمت های بالایی کوهی در شمال روستای چالموره قرار دارد . درون غار پوشیده از کود حیوانی و خاکستر است . در بیشتر بخشهای جنوبی غار، کف صخره مشخص است . در عوض در بخش شمالی کف غار دیده نمی شود و به نظر عمق بیشتری دارند . در جلوی دهانه غار نهشته بسیاری قرار دارد . در مقابل غار سکویی از تخته سنگهای بزرگ چیده شده است که چندان قدیمی نیست و به نوعی مربوط به استفاده بومیان در دوره اخیر مربوط می شود . براساس شواهد موجود ، هم اکنون هم از این غار استفاده می شود . درون غار و در مقابل آن مصنوعات سنگی به دست نیامد اما تعدادی سفال اسلامی منقوش موسوم به شبه پیش از تاریخی به دست آمد . البته مقابل غار پوشیده از علف و گیاه بود که شاید به این دلیل ابزار سنگی مشاهده نشد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.