غار گیوه کش، انجدان

نام انگلیسی:  Givehkesh Cave   

نام فارسی :  غار گیوه کش 

 

 

موقعیت جغرافیایی  

وجه تسمیه آن از گیوه دوزی بوده که بنا به اظهار اهالی انجدان در زمان حمله افغانها به این غار پناه برده و بعد هم از آن گریخته است غاری کوچک و به صورت قصابخانه ای در آمده چون حیوانات درنده کوهستان طعمه های خود را در این غار برده و می خورند .

در کف آن خون پرنده و چرنده و استخوان های آنه دیده می شود طول غار مزبور 9 متر و به عرض 6 متر و ارتفاع آن 5/1متر است عرض دهانه غار 4 متر و به ارتفاع 5/1 متر می باشد و در سمت مشرق انجدان قرار دارد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.