قلعه بمپور

موقعیت جغرافیایى: شهرستان ایرانشهر – بخش بمپور – شمال غرب شهر بمپور-25کیلومتری غرب ایرانشهر

قدمت این قلعه به استنادبرخی منابع تاریخی به دوران ساسانیان می رسد وامروزه درردیف آثارتاریخی ایران به ثبت رسیده است.

خصوصیات معمارى: مصالح بكار رفته در این قلعه خشت‏خام و گل رس بوده كه برروى یك تپه مصنوعى احداث شده است دیوارهاى غربى و شرقى در هر رأس داراى برجهاى استوانه‏اى مى‏باشند. از چهار برجك دیده‏بانى تنها دو برجك آن به ارتفاع 2 متر باقى مانده‏اند. در داخل قلعه یك ردیف از اتاقهاى چسبیده به دیوار قلعه براى امور مختلف در نظر گرفته شده‏اند. یك حلقه چاه نیز در درون قلعه وجود دارد ارتفاع تپه مصنوعى كه قلعه روى آن قرار گرفته 80 متر است.

قلعه از سه قسمت تشكیل شده است: 1- قسمت انتهایى كه از دیوارهاى اصلى و درب‏هاى ورودى و خروجى و چند عدد برج و بارو براى حفاظت قلعه تشكیل شده است.2- قسمت وسط كه محل خانه‏هاى مسكونى بوده و داراى برج و بارو نیز بوده است.3- قسمت فوقانى كه ویژه فرماندهان و حاكم قلعه بوده و بیشترین نقش دیده‏بانى از برج و باروهاى این قسمت به دلیل ارتفاع زیاد صورت مى‏گرفته است. در محوطه قسمت فوقانى چاهى عمیق دیده مى‏شود كه اكنون پس از گذشت چندین سال پر نشده است. در گذشته در داخل چاه یك محوطه سنگ فرش بوده كه داراى سوراخى براى عبور نیروهاى قلعه در هنگام محاصره قلعه توسط دشمنان به خارج بوده است كه در حال حاضر بعلت حركت شن‏هاى روان و گذشت زمان مسدود شده، اما چاه به قوت خود باقى است. دیوارهاى شرقى و غربى آن داراى فاصله زیادى از هم مى‏باشند و در سمت جنوب به یكدیگر نزدیكتر هستند و ضلع جنوبى در واقع كوچكترین ضلع قلعه است. هر طرف داراى برجى استوانه‏اى بوده كه روى هم ده برج بوده‏اند. بزرگترین برج قطرش به هشت قدم مى‏رسد و توپ در این مكان قرار داشته است. دیوار اصلى همه اطاقها را در بر گرفته است. در صحن حیاط جنوبى یك ردیف اطاق و بالاتر از دیوار خراب شده، چندین اطاق وجود دارد. در قسمت بالا كه ارگ نامیده مى‏شود چندین اطاق بصورت ردیفى در كنار یكدیگر قرار دارند و با پنجره‏هایى به خارج احاطه دارند.

قلعه بمپور از نظر ارتفاع به دو قسمت تقسیم مى‏شود:

1- صحن پایین كه محل درب ورودى است و در جانب شرقى قرار دارد و چندین برج آن را دربر گرفته ‏اند. در جنب درب ورودى چندین اطاق جلب نظر مى‏كنند. داخل صحن پایین یك محوطه زیرزمینى دیده مى‏شود كه دهانه‏اش شبیه به چاه است كه احتمالاً از راه این چاه كه به بیرون وصل بوده در مواقع ضرورى استفاده مى‏كرده ‏اند.

2- قسمت فوقانى قلعه كه محل زندگى حاكم، فرماندهان و مقربان بوده است كه از صحن پایین بلندتر بوده و دیده‏بانى از این نقطه بر روى یك برج گرد صورت مى‏گرفته است این قسمت بر تمام اطراف اشراف دارد. دیوارها و برج‏ها داراى سوراخهایى بوده‏اند كه از این محلها به سمت دشمن تیراندازى مى‏كرده ‏اند.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.