قلعه حوض غلام کش

این قلعه عظیم در جنوب شرقی شهر بیرجند و در حوالی روستای مود قرار دارد. در گذشته حصاری با برج­های متعدد در اطراف قلعه وجود داشته که اکنون دربعضی از قسمت­ها آثار آن را می­توان دید. در گوشه شمال غربی قلعه فضایی با پلان مربع شکل وجود دارد که هر ضلع آن بیش از پنجاه متر است و چند ستون چهارضلعی آجری در آن جا دیده می­شود که سطح خارجی آنها را با ساروج اندود کرده­اند. بخشی از دیوارهای این فضا را صخره­های طبیعی کوه تشکیل می­دهد و دیوارها را نیز با ساروج اندود کرده­اند.

در جبهه شمالی قلعه بندی ساخته شده که علاوه بر مهار سیلاب عملکرد تدافعی نیز داشته و بخشی از حصار قلعه بوده است. در جبهه شرقی آثار بخشی از حصار و چندین برج دیده می­شود. همچنین بقایای آب انباری با ابعاد تقریبی  متر نیز  سدر بیرون قلعه وجود دارد. در میان این قلعه وجود دارد. در میان این قلعه سه ستون قرار دارد که بر دیوارهای دو طرف آن آثار طاق­هایی را می­توان دید. با توجه به شواهد موجود، این قلعه یکی از قلعه­های اساعیلیان بوده است.

این قلعه عظیم در جنوب شرقی شهر بیرجند و در حوالی روستای مود قرار دارد. در گذشته حصاری با برج­های متعدد در اطراف قلعه وجود داشته که اکنون دربعضی از قسمت­ها آثار آن را می­توان دید. در گوشه شمال غربی قلعه فضایی با پلان مربع شکل وجود دارد که هر ضلع آن بیش از پنجاه متر است و چند ستون چهارضلعی آجری در آن جا دیده می­شود که سطح خارجی آنها را با ساروج اندود کرده­اند. بخشی از دیوارهای این فضا را صخره­های طبیعی کوه تشکیل می­دهد و دیوارها را نیز با ساروج اندود کرده­اند.

در جبهه شمالی قلعه بندی ساخته شده که علاوه بر مهار سیلاب عملکرد تدافعی نیز داشته و بخشی از حصار قلعه بوده است. در جبهه شرقی آثار بخشی از حصار و چندین برج دیده می­شود. همچنین بقایای آب انباری با ابعاد تقریبی  متر نیز  سدر بیرون قلعه وجود دارد. در میان این قلعه وجود دارد. در میان این قلعه سه ستون قرار دارد که بر دیوارهای دو طرف آن آثار طاق­هایی را می­توان دید. با توجه به شواهد موجود، این قلعه یکی از قلعه­های اساعیلیان بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.