قلعه سلاسل

آثار به جا مانده از قلعه سلاسل در اثر جنگ­های متمادی و حوادثی چون سیل و زلزله به کلی ویران شده است. محل قرار گرفتن این قلعه روی یک بلندی و مشرف بر رودخانه«شطیط»است.

در مورد وجه تسمیه قلعه سلاسل افسانه­ای وجود دارد که براساس آن سلاسل نام غلام والی فارس بوده که پس از رسیدن به حکومت شوشتر این قلعه را بنا نموده است. وی سپس علیه والی فارس طغیان کرده از طرف والی فارس قلعه محاصره می­شود که مدت این محاصره 6 ماه بوده است. والی چون کاری از پیش نبرده منصرف گردیده و موقع مراجعت، سلاسل به طرف والی آمده و گفته: من آدم سرکشی نیستم زیرا فقط می­خواستم استحکام و دوام این قلعه را به شما نشان بدهم، پس والی او را به حکومت آن منطقه برگزیده است.

رود«داریان» که ابتدای آن در ضلع شمالی قلعه سلاسل است، از آثار با ارزش قلعه به شمار می­رود. آب رود داریان به وسیله دو مجرای آب­رسانی از رود «مافاریان»در قلعه جاری است و در مسیر تقریباً مستقیم از دل سنگ می­گذرد و در خارج شهر، درست از محلی که خندق سلاسل شروع می­­شود، شهر را در بر می­گیرد و هر چه پیش­تر می­رود، فاصله آن از شطیط افزون می­شود.

در دوره­های بعد، دو مجرای دیگر به منظور آب رسانی به نهر داریان در سمت شرق نهر قدیمی حفر شده­اند، و ابتدای مجرای نخستین مسدود شده است. مجرای آب رسانی کنونی در شمال قلعه سلاسل و هم سطح مافاریان قرار دارد. بر روی  مجرای شرقی، سازمان آب تأسیساتی ایجاد کرده است.

آب این دو مجرا در زیر قلعه سلاسل یکی  شده و از مجرای مشترکی به نهر داریان می­ریزد. برای رسیدن به نهر داریان، دو ردیف پلکان ساخته­اند. پلکان اول با 8 پله و به عرض 9/1 متر، ایجاد شده است. پس از این پلکان سطح نسبتاً وسیعی دیده می­شود که آن را می­توان پاگرد پلکان اول به حساب آورد. در سمت راست پلکان اول، پلکان دوم دیده می­شود که نسبت به پلکان اول تیزتر و ارتفاع هر پله آن بلندتر است. این پلکان به محوطه سربازی منتهی می­گرددکه نهر داریان از آنجا شروع میشود.

در این محوطه و در کنار نهرداریان، حوض سنگی کوچکی دیده میشود که در موقع طغیان رو داریان، آب در آن جمع می­شود. روبروی حوض مزبور تونلی وجود دارد که به شبستانی با دیوارهای صاف منتهی می­شود و انتهای آن به صورت غاری مدور است. در جبهه شمالی پلکان دوم، پلکان دیگری دیده می­شود که مستقیماً به حاشیه رودخانه مافاریان می­رسد.

به طور کلی این قلعه در گذشته، دارای حیاطهای بزرگ، تأسیسات نظامی، حمام­ها، برج­ها و سربازخانه بوده که در حال حاضر بخش­های عمده آن تخریب شده است. در قرن 11 هجری و برای آخرین بار به سال 1307 هـ.ق توسط حسین قلی­خان نظام مافی مرمت گردیده است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.