قلعه یا حصار شهر زنجان

حصار شهر زنجان که به «قلعه زنجان» نیز شهرت دارد، از آثار دوران سلجوقی است که در فتنه مغول قسمت اعظم آن تخریب شده است؛ این حصار در دوره صفویه، به علت انطباق موقیعت آن بر روی نقشه طرح کلی شهر و هماهنگی آن با موانع طبیعی دفاعی که دایرا اهمیت سوق­الجیشی است، مجددا منطبق بر مسیر دیوار قبلی بازسازی شده است.

حمدالله مستوفی در نزهه­القلوب، اندازه پیرامون باروری شهر را ده هزار گام گزارش کرده است. اگر درازای هر گام 45 سانتی­متر درنظر گرفته شود، اندازه دوره قلعه 4500 متر خواهد بود که در حال حاضر نیز تقریباً با ابعاد ان مطابقت می­کند.

عرض حصار در پی آن، 250 سانتی­متر و ارتفاع آن 8 متر بوده است. ادوارد براون نیز ارتفاع آن را 15 الی 20 فوت ذکر نموده است.

این حصار با خشت­های به ابعاد   سانتیمتر و ملات گل ساخته شده است و تعداد برج­های دفاعی آن به درستی معلوم نیست. شواهد موجود نشان می­دهند که فاصله برج­ها از یکدیگر، با احتمال  نزدیک به یقین،150 متر بوده است.

بدین ترتیب، حدود 30 برج دایره­ای شکل با قطر 7 متر در گرداگرد حصار شهر ساخته شده بوده که از آن میان، قطر برج­های چهار گوشه ان که تا امروز باقی مانده­اند حدود 15 متر است.

مصالح داخل برج­ها خشت و گل است و برفراز آن، سقفی مخروطی جای دارد. در هر برج جان پناهی به ارتفاع 50/2 متر ساخته شده است. دریچه­های دیده­بانی وتیراندازی برج­ها که ابعادی معادل  سانتی­متر دارند، درفضای جان پناه تعبیه شده­اند.

قلعه زنجان از طریق 6 دروازه ورودی با روستاهای حوزه نفوذ زنجان و شهرهای هم جوار آن مرتبط بوده است. در داخل این حصار عناصر تاریخی شهر احداث شده­اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.