قیص‌آباد، نائین

اشکدز یکى از بخشهاى شهرستان یزد است که در شمال غربى آن واقع شده و داراى آب و هواى گرمسیرى معتدل است. آب آن در قدیم از قنات تأمین مى‌شد. این قنات امروزه خشک شده و جاى آن را چا‌ه‌هاى عمیق گرفته است. گفته‌اند که اشکدز در زمان اشکانیان توسط «اشکین‌زال» که از ملوک‌الطوایف بوده، ساخته شده و فیروزآباد مجومرد که جزء شهر اشکدز است به فرمان «فیروزشاه بن یزدگرد بن بهرام گور» بنا شده است.
در قرن هشتم، به فرمان پسران «شیخ تقى‌الدین دادا محمد» هفت خانقاه در یزد، ‌ اردکان، میبد، اشکدز، هفتادر، بندرآباد و مجومرد ساخته شد که برخى از آن‌ها منهدم شده‌اند. خانقاه اشکدز عمارتى بلند داشته و املاک بسیار وقف آن بوده است. نمونه‌اى از تلاش و تکاپوى کویریان در مبارزه با شن‌هاى روان را مى‌توان در احداث جنگل هاى تاق و گز در اشکدز مشاهده کرد.
آثار تاریخى و دیدنى‌هاى اشکدز شامل موارد زیر است : سرو کهن فیروزآباد و آسیاب اشکوذر که از ساخته‌هاى على‌نقى خان بوده است. رباط و چاپار خانهٔ همت‌آباد، قلعهٔ نیمه‌ساز همت‌آباد، خانقاه میمونه، قلعهٔ عزآباد و مسجد جامع عزآباد (مسجد خواجه على)، امام‌زاده سید حسن حاجى‌آباد، مسجد حاج رجبعلى اشکدز، عمارت باغ وزیر حجت‌آباد، قلعهٔ رضوانشهر، آب‌انبار پشت باغ کاج‌، آب‌انبار حجت‌آباد، ‌ آتشکدهٔ جعفر‌آباد، حمام قدیم رضوانشهر، قلعهٔ فیروز‌آباد، قلعهٔ حسن‌آباد، ‌ آب‌‌انبار عصرآباد، قلعهٔ اشکدز، شهر کهنهٔ پشت مسجد ریگ رضوانشهر، دارالشفاء رضوانشهر (مسجد ریگ)، آب‌انبارهاى شیر و مسجدالرضا اشکدز و عمارت سلطان بندر‌آباد.

نظرات بسته شده است.