کمپرس‌ سرد

سرد کردن‌ محل‌ آسیب‌هایی‌ مثل‌ کبودی‌ یا پیچ‌ خوردگی‌، می‌تواند از درد و تورم‌ آن‌ کم‌ کند گرچه‌ نمی‌تواند خود آسیب‌ را تسکین‌ دهد. دو نوع‌ کمپرس‌ وجود دارد: حوله‌های‌ خیس‌ سرد که‌ در واقع‌ پارچه‌هایی‌ هستند که‌ با آب‌ سرد خیس‌ شده‌اند؛ و کیسه‌های‌ یخ‌ که‌ شامل‌ مواد سردی‌ (مثل‌ قطعات‌ یخ‌ یا بسته‌هایی‌ از نخود یا سایر سبزیجات‌ یخ‌ زده‌) هستند که‌ در یک‌ پارچه‌ خشک‌ پیچیده‌ شده‌اند.
حوله‌ خیس‌ سرد
1) یک‌ قطعه‌ پارچه‌ کلفت‌ یا حوله‌ را در آب‌ بسیار سرد فرو ببرید. آن‌ را به‌ آرامی‌ بچلانید، تا کنید و محکم‌ روی‌ محل‌ آسیب‌ قرار دهید.
2) هر 5-3 دقیقه‌ این‌ حوله‌ را مجدداً در آب‌ سرد فرو ببرید تا سرمای‌ آن‌ حفظ‌ شود. محل‌ آسیب‌ را حداقل‌ به‌ مدت‌ 10 دقیقه‌ سرد نگه‌ دارید.
کیسه‌ یخ‌
1) یک‌ کیسه‌ پلاستیکی‌ را با قطعات‌ یخ‌ یا یخ‌ خرد شده‌ پر کنید و یا از یک‌ کیسه‌ حاوی‌ سبزیجات‌ یخ‌ زده‌ استفاده‌ کنید. این‌ کیسه‌ را در یک‌ پارچه‌ خشک‌ بپیچید.
احتیاط‌!
برای‌ پیشگیری‌ از آسیب‌های‌ ناشی‌ از سرما، همیشه‌ کیسه‌ یخ‌ را با یک‌ قطعه‌ پارچه‌ بپوشانید و در هر بار استفاده‌، آن‌ را بیش‌ از 10 دقیقه‌ به‌ کار نبرید.
2) کیسه‌ را محکم‌ روی‌ محل‌ قرار دهید. محل‌ آسیب‌ را به‌ مدت‌ 10 دقیقه‌ سرد نگه‌ دارید و در صورت‌ لزوم‌، کیسه‌ را عوض‌ کنید.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.