کور مار بلوچستانی

نام علمی : Eryx johnii persicus 

نام انگلیسی: Persian sand boa

نام فارسی : کور مار بلوچستانی 

 

 

پراکندگی

مشخصات : پوزه پهن و بزرگ ، ناحیه گردن نامشخص ، دارای دو جفت پولک کوچک در عقب پولک رسترال ، سوراخ بینی به شکل چاک در پولک بینی ، پولک رسترال پائینی (منتال) دارای شیار ، لب بالا دارای 9 تا 12 پولک و لب پائینی 13 تا 18 پولک ، فاقد پولک‌های چین قدامی و خلفی ، دور چشم دارای 10 یا 11 پولک و در فاصله بین دو چشم 6 تا 9 پولک ، بدن استوانه ای شکل ، دم کوتاه و انتهای آن مدور ، پهنای سر و دم برابر ، پولک‌های سطح پشتی در قسمت قدامی صاف و در قسمت خلفی تیغه دار و 51 تا 65 عدد ، پولک‌های سطح شکمی باریک و 192 تا 212 عدد ،‌ پولک‌های سطح زیرین دم 25 – 40 عدد ، پولک مخرجی کوچک و منفرد . بدن به رنگ شنی ، خاکستری ، متمایل به صورتی یا قهوه ای روشن یکنواخت یا دارای خطوط عرضی کم و بیش مشخص به رنگ قهوه ای تیره متمایل به سیاه و در قسمت دم خطوط واضح تر و از هم مجزا، سطح شکمی به رنگ قهوه ای با خال‌های ریز سیاه رنگ .
حداکثر طول 90 سانتیمتر ، دم 6 سانتیمتر .
طرز زندگی نامعلوم .
 

زیستگاه : صحراها ، مناطق شنی .
 

انتشار جغرافیایی :‌ هندوستان – پاکستان – ایران – افغانستان .
پراکندگی : استان سیستان و بلوچستان (زابل) .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.