لاسرتای خال سیاه

نام علمی : eremias nigrocellata

نام انگلیسی:  black ocellated racerunner    

نام فارسی: لاسرتای خال سیاه 

 

 

پراکندگی

مشخصات : فلسهای زیر چشمی در تماس با دهان نیستند ؛ چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛صفحه های انگشتی ناخن دراز بدون نواحی توسعه یافته و برآمده ؛پنجمین انگشت با ردیف کامل از فلسهای زیر انگشتی و تعداد کمی فلسهای جانبی پراکنده که ردیف کاملی را تشکیل نمی دهند؛چهارمین انگشت با دو ردیف فلسهای زیر انگشتی؛3 فلس بینی از پایین در تماس با 2 یا3 فلس لب بالا؛ فلسهای ناحیه گوش معمولا کوچک و نامشخص ؛چهارمین فلس بالای چشمی بزرگتر از فاصله آن از دومین فلس جلوی چشمی.
رنگ آمیزی:ناحیه پشت خاکستری با نقاط نسبتا بزرگ خاکستری روشن یا تقریبا مدور سفید با با حاشیه سیاه 6 تا 10 ردیف کم وبیش منظم طولی؛ لکه های چشمی روی ناحیه میانی پشت نامشخص ،یا وجود ندارد ؛ناحیه شکمی سفید؛جوانها وبالغها با آثار مشابه هم .
 

زیستگاه: نواحی بیابانی و نیمه بیابانی در زمینهای سخت رسوبی همراه با ماسه ها و سنگریزه و نیز شنزارهای تثبیت شده ،همراه با پوشش گیاهی اغلب یکساله و یا بوته ای .
 

عادات و رفتار : روز فعال اند؛در زیرماسه ها و یا حفره ها مخفی می شوند ؛از بند پایان مختلف نظیر قاب بالان ،راست بالان،مورچه ها زنبورها وغیره تغذیه می کنند.
 

پراکندگی جهانی: ایران تا ازبکستان ،افغانستان،تاجیکستان.
 

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 83 میلیمتر دم 100 میلیمتر.
 

ملاحظات: محلهای پیداش نمونه های ایرانی در ارتفاعات بین 1300 تا 1700 متر، در حالیکه در افغانستان پایین تر از 700 متر است .محل نمونه تیپیک از ایران ،در استان سیستان و بلوچستان می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.