لاسرتای لاله زار

نام علمی : eremias lalezharica

نام انگلیسی:  lalehzar racerunner    

نام فارسی: لاسرتای لاله زار 

 

 

پراکندگی

مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان ؛ فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛ 2 ردیف منافذ رانی توسط فضایی کمتر از یک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده اند . معمولا چندین فلس یقه ای بطور مشخص بزرگتر از فلس های گلویی مجاور ؛ 4 سپر زیر آواره ای با سپرهای کوچکتر جانبی و عقبی تا چهارمین سپر زیر آواره ای .
رنگ آمیزی : دو نوار طولی پشتی و دو نوار طولی جانبی پشتی که کم و بیش منقطع و متمایل به نقاط کوچک مایل به سفید ، حاشیه کناری و میانی این نقاط سیاه ؛ روی پهلوها یک نوار روشن جانبی از حاشیه عقبی گوش تا کشاله ران . بین نوارهای جانبی و جانبی پشتی یک ردیف لکه چشمی آبی از جلوی اندامهای حرکتی پیشین تا کشاله ران ؛ بین نوارهای جانبی و جانبی پشتی یک ردیف لکه چشمی آبی از جلوی اندامهای حرکتی تیره با نقاط روشن تر؛ناحیه شکم سفید ؛ کناره ای شکم با آثار سیاه  ماده ها دارای نوارهای روشن پشتی و جانبی پشتی کم بیش منقطع کمتری هستند . نر ها با لکه های چشمی آشکار تر با حاشیه های سیاه ادغام یافته که نوار جانبی تیره مشخصی را تشکیل می دهند .
 

زیستگاه : نواحی کوهستانی ، در دامنه ها و زمینهای باز کوهپایه ای همراه با گیاهان کوچک و انئک و نیز جاورت روستاها و باغها .
 

عادات و رفتار: روز فعالند . در حفره ها ، لابلای سنگها و شکافها ، زیر سنگها و غیره مخفی می شوند ؛ از حشراتی نظیر مورچه ها ،ملخها و نیز عنکبوتیان تغذیه می کنند.
 

پراکندگی جهانی : ایران
 

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 71 میلیمتر دم 116 میلیمتر .
 

ملاحظات : گزارش این گونه تاکنون تنها از محل نمونه تیپیک ان از ایران دامنه های شمالی کوه لاله زار ، روستای لاله زار ( شماتل شهرستان بافت ) واقع در استان کرمان می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.