لاسرتای مشبک

نام علمی : eremias grammica

نام انگلیسی:  reticulate racerunner    

نام فارسی: لاسرتای مشبک 

 

 

پراکندگی

مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان نیستند ؛چهارمین انگشت با ریشه های مشخص در هر دو طرف کناره ای میانی که ردیف کاملی از فلس های کناری نوک تیز را تشکیل می دهند و ردیف کاملی از فلس های میانی مشابه ؛ صفحه های انگشتی ناخن دار و انگشت ها با نواحی توسعه یافته جانبی پهن و بر آمده. فلس های پهلویی بطور مشخص بزرگتر از فلس های پشتی ؛ ردیف پلاک های پهن در سطح زیرین ساق پا بیشتر از دو برابر پهنای پلاک های مجاور نیستند ؛فلس های بینی از پایین در تماس با 2 یا 3 فلس لب بالا ؛ صفحه های زیر انگشتی صاف ؛ 20 تا 22 فلس زیر چهارمین انگشت .
رنگ آمیزی :شبکه ظریفی از قهوه ای تیره یا قهوه ای مایل به قرمز روی ناحیه پشت و اندام های حرکتی که توسط نقاط کرم یا خرمایی احاطه شده است ؛ ناحیه فوقانی سر قهوه ای روشن با نقاط کوچک قهوه ای تیره پراکنده ؛ ناحیه شکمی سفید کرم رنگ .
 

زیستگاه : نواحی بیابانی خشک ؛ در دشت های ماسه ای سست با تپه های شنی تثبیت شده ، همراه با بوته های اندک و پراکنده ،و نیز گیاهان علفی .
 

عادات و رفتار: روز فعالند ؛ در حفره های ماسه ای مخفی می شوند از حشرات و عنکبوتیان تغذیه می کنند ؛ ماده ها 2 تا 6 تخم می گذارند .
 

پراکندگی جهانی : ایران تا قزاقستان ، تاجیکستان ، چین .
 

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 100 میلیمتر دم 167 میلیمتر
 

ملاحظات : در نمون های ایرانی تفاوت اندازه بین فسلهای پهلویی و فسل های میانی پشتی ، نسبت به نمونه ای افغانی کمتر است (Anderson1999) . محل نمونه های ایرانی تیپیک از ترکمنستان ،قره قوم می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.