لاسرتای پلسک

نام علمی : eremias pleskei

نام انگلیسی:  pleske's racerunner    

نام فارسی: لاسرتای پلسک 

 

 

پراکندگی

مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان ؛ فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛ 2 ردیف منافذ رانی که توسط فضایی دست کم یک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده اند ، فلس های بینی از پایین با 2 یا 3 فلس لب بالا تماس دارند .
رنگ آمیزی : سطح فوقانی بدن قهوه ای روشن با 7 نوار طولی که پهن تر از فضای بین هم هستند ؛ نوار میانی پشتی بر روی گردن دو شاخه می شود ؛ نوار روی ناحیه پهلوها کمرنگ ؛ اندامها ی حرکتی با لکه چشمی روشن ؛ ناحیه شکم کرم رنگ ؛ سطح زیرین دم زرد و ناحیه پهلو مایل به زرد .
 

زیستگاه : نواحی نیمه بیابانی ، زمینهای ماسه ای یا سنگلاخی در دامنه ها یا کوهپایه ها با پوشش گیاهی استپی ،
 

عادات و رفتار : روز فعال اند ؛ زیر سنگها یا درون حفره ها مخفی می شوند ؛  از بند پایان مختلف نظیر مورچه ها ، قاب بالها ، عنکبوتها و غیره تغذیه می کنند .
 

پراکندگی جهانی : ایران ، ارمنستان ، آذربایجان ، نخجوان ، ترکیه
 

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 60 میلیمتر دم 106 میلیمتر .
 

ملاحظات : محل نمونه تیپیک از جمهوری آذربایجان ، نخجوان می باشد .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.