لاچین

نام علمی : Falco Biarmicus

نام انگلیسی:  Lanner Falcon    

نام فارسی: لاچین 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 42 تا 52 سانتیمتر طول دارد و هم اندازه شاهین است، اما از نظر شکل و پرو بال شبیه بالابان دیده می شود. بال هایی بلند و کشیده، که در انتها اندکی کج است، و دمی نسبتا بلند دارد. پرنده ی بالغ، به واسطه ی تارک و پس سر قرمز خاکی رنگ و نوار پشت چشم تیره تر، از بالابان متمایز می شود. روتنه رگه دار خاکستری و روی دمش نوارهای مشخصی دیده می شود. سطح سفید شکم تقریبا بدون راه راه عرضی و پوشپرهای روی گوش تقریبا سفید است. پرنده ی نابالغ شباهت بسیاری با بالابان جوان دارد و سطح پشتی اش پر رنگ تر از پرنده ی بالغ است و در زیر تنه لکه های بیشتری دیده می شود. سرعت پروازش از شاهین کمتر است و در پرواز بدنش باریکتر دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده، در هنگام تولید مثل، شبیه «کری ی- کری ی – کری ی » شنیده می شود.

زیستگاه:این پرنده در کوهستان های صخره ای، پرتگاه ها و دشت های سنگلاخی و نیمه بیابانی به سر برده و در صخره ها برای تولید مثل آشیانه ساخته و گاهی نیز آز آشیانه پرندگان دیگر بهره می برد. در ایران به تعداد کم دیده شده و ظاهرا د رجزایر سنگی دریاچه ی ارومیه تولید مثل می کند.

حفاظت: این پرنده در زمره ی پرندگان حمایت شده است و جمعیت آن به سبب صیدش  برای قوشبازی، کاهش چشمگیری پیدا کرده است. بنابراین باید برای حفاظتش اقدامات جدی صورت گیرد. خصوصا بررسی دقیقی از محل تولید مثلش در جزایر دریاچه ی ارومیه و حفاظت از آن ضرورت تام دارد.

نظرات بسته شده است.