مار دریایی سر کوچک

نام علمی : Hydrophis gracilis  

نام انگلیسی: Graceful Small Headed Seasnake    

نام فارسی: مار دریایی سر کوچک

 

 

پراکندگی

مشخصات : سر خیلی کوچک ، باریک و سطح فوقانی آن محدب ، بدن کشیده و در قسمت قدامی آن استوانه ای شکل ، گردن نامشخص ، پولکهای سر بزرگ و سوراخ بینی به سمت بالا متمایل ، پولکهای بینی بهم متصل، پولک رسترال بزرگ و ارتفاع آن کمی بیش از پهنای آن ، پولک پیشانی از سومین پولک لب بالا مجزا، پولکهای جلو چشمی ، عقب چشمی و گیجگاهی منفرد ، لب بالایی دارای 5 یا 6 پولک (سومین و چهارمین پولک آن به چشم متصل) ، دومین پولک لب بالایی به پولک جلو پیشانی متصل ، لب پایین دارای 6 تا 7 پولک ، چین قدامی و چین خلفی کوتاه و برابر ، ناحیه گردن استوانه ای شکل ، پوزه و سطوح جانبی بهم فشرده ، پولکهای سطح پشتی در ناحیه گردن 17 تا 19 ردیف و در ضخیم‌ترین قسمت بدن 30 تا 36 ردیف بطور طولی و چند ضلعی قرار دارند . پولکهای سطح شکمی 220 تا 286 ردیف در قسمت قدامی بدن منفرد و در قسمت خلفی منقسم هستند . پولکهای سطح پشتی در قسمت قدام بدن صاف ، بلند و کمی برجسته و در قسمت خلفی بدن چند ضلعی و پهلوی هم قرار دارند و هر پولک مرکز آن برجسته .
قسمت قدامی بدن شامل تمام ناحیه سر و گلو به رنگ سیاه یا زیتونی تیره و در دو طرف گردن با خالهای سفید یا زرد رنگ پریده یا با خالهای عرضی روشن . قسمت خلفی بدن زرد متمایل به سبز با خالهای سفید یا خاکستری گاهی سطح پشتی خاکستری یکنواخت و سطح جانبی و شکمی روشن .
نوزادان دارای رنگ تیره با خالهای روشن .
حداکثر طول 102 سانتیمتر ، دم 9 سانتی متر .
 

انتشار جغرافیایی : خلیج فارس ، سواحل هندوستان ، چین ، هنگ کنگ ، احتمالاً سواحل استرالیا .
پراکندگی : از خلیج فارس گزارش ه اند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.