مار دریایی پوزه دار

نام علمی : Enhydrina schistosa 

نام انگلیسی: Beaked sea Snake    

نام فارسی: مار دریایی پوزه دار

 

 

پراکندگی

مشخصات : ارتفاع پولک رسترال بیش از پهنای آنست ، پولک پیشانی کوچک (طویل و کوتاهتر از پولک آهیانه) ، دارای یک پولک جلو چشمی و یک یا دو پولک عقب چشمی ، معمولاً دارای یک پولک گیجگاهی ، پولکهای چین کوچک یا نامشخص ، پولکهای سطح پشتی دارای برآمدگی و کمی تیغه دار و در 50 تا 70 ردیف ، پولکهای سطح شکمی 230 تا 314 عدد .
سطح پشتی زیتونی یا خاکستری با خطوط عرضی سیاه رنگ ، معمولاً در مار بالغ این خطوط کمی نامشخص ، در بعضی نمونه‌ها بدن به رنگ خاکستری متمایل به سیاه و یکنواخت ، سطح جانبی و شکمی به رنگ روشن .
حداکثر طول 130 سانتیمتر ، دم 19 سانتیمتر .
 

انتشار جغرافیایی : سواحل دریاها از خلیج فارس تا ویتنام و استرالیا .
پراکندگی : خلیج فارس .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.