مار دریایی پوزه دار

نام علمی : Enhydrina schistosa 

نام انگلیسی: Beaked sea Snake    

نام فارسی: مار دریایی پوزه دار

 

 

پراکندگی

مشخصات : ارتفاع پولك رسترال بیش از پهنای آنست ، پولك پیشانی كوچك (طویل و كوتاهتر از پولك آهیانه) ، دارای یك پولك جلو چشمی و یك یا دو پولك عقب چشمی ، معمولاً دارای یك پولك گیجگاهی ، پولكهای چین كوچك یا نامشخص ، پولكهای سطح پشتی دارای برآمدگی و كمی تیغه دار و در 50 تا 70 ردیف ، پولكهای سطح شكمی 230 تا 314 عدد .
سطح پشتی زیتونی یا خاكستری با خطوط عرضی سیاه رنگ ، معمولاً در مار بالغ این خطوط كمی نامشخص ، در بعضی نمونه‌ها بدن به رنگ خاكستری متمایل به سیاه و یكنواخت ، سطح جانبی و شكمی به رنگ روشن .
حداكثر طول 130 سانتیمتر ، دم 19 سانتیمتر .
 

انتشار جغرافیایی : سواحل دریاها از خلیج فارس تا ویتنام و استرالیا .
پراكندگی : خلیج فارس .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.