مار دستی (دسملینتا)

نام علمی: Eirenis decemlineatus 

نام انگلیسی: Narrow-striped Dwarf Snake  

نام فارسی : مار دستی   

 

 

پراکندگی

مشخصات : طول و پهنای پولک رسترال برابر یا پهنای آن کمی بیش از طولش ، دارای یک پولک بینی ،‌شیار بینی بین پولک‌های بین بینی برابر یا کمی کوتاهتر از شیار بین پولکهای جلو پیشانی ، پولک پیشانی باریک و طولش دو برابر پهنای آن و پهنای آن بیش پهنای پولک بالای چشمی نیست ، طول پولک پیشانی برابر فاصله پولک تا انتهای پوزه و کوتاهتر از پولک آهیانه ، طول پولک گونه ای بیش از پهنای آن ، دارای یک پولک جلو چشمی (به ندرت دو عدد) و دو عدد پولک عقب چشمی ، پولک گیجگاهی 2+1 یا 3+1 عدد ،‌لب بالایی دارای 7 پولک (سومین و چهارمین پولک لب بالا متصل به چشم ) ، چهار پولک لب پائین (به ندرت پنج پولک ) متصل به پولک چین قدامی ، پولکهای چین خلفی برابر یا کمی کوتاهتر از پولکهای چین قدامی و متصل به هم ،‌ پولکهای سطح پشتی 17 عدد ،‌ پولکهای سطح شکمی در نرها 159 تا 172 و در ماده‌ها 175 تا 180 عدد و سطح زیرین دم 64 تا 85 عدد . پولک مخرجی منقسم .
رنگ بدن در سطح پشتی قهوه ای روشن ، سطح شکمی سفید یکنواخت ، دارای دو جفت خال تیره رنگ طولی در سر تا سر بدن تا انتهای دم ممتد ،‌گاهی سطح پشتی به رنگ یکنواخت و فاقد علامت ، فاقد خال عرضی تیره در ناحیه گردن .
حداکثر طول 90 سانتیمتر ، دم 16 سانتیمتر .
تغذیه از حشرات و عنکبوتیان و گاهی از مارمولکها .
 

زاد و ولد : تخمگذار .
 

زیستگاه : مناطق صخره ای ، نیمه صحرایی ، کوهستانها و معمولاً زیر سنگها .
 

انتشار جغرافیایی : فلسطین – لبنان – سوریه – اسراییل – ترکیه – اردن – عراق – ایران .
پراکندگی : استانهای مرکزی – آذربایجان شرقی و غربی – اردبیل – کردستان – تهران .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.