مار شلاقی

نام علمی: Elaphe quatuorlineata

نام انگلیسی: Four-lined Snake

نام فارسی : مار شلاقی

 

 

پراکندگی

مشخصات : پهنای پولک رسترال بیش از ارتفاع آن و از سمت بالای سر قابل رؤیت ،‌پهنای پولکهای بین بینی بیش از طول آنها و کوتاهتر از پولکهای جلو پیشانی ، طول پولک پیشانی تا یک برابر و نیم عرض آن و برابر با فاصله آن تا پولک رسترال و کوتاهتر از پولک آهیانه ، عدم تداخل پولک رسترال به داخل پولک بین بینی و فقدان شکل زاویه یا گوشه خلفی آن ، پولک گونه ای تقریبا چهار گوش ، پولکهای گیجگاهی ۳+۲ یا ۴+۳ عدد ، دارای یک پولک جلو چشمی ، یک پولک زیر چشمی در پائین پولک جلو چشمی ، دو یا سه پولک عقب چشمی ، لب بالا دارای ۸ پولک به ندرت ۹ عدد ( چهارمین و پنجمین یا پنجمین و ششمین آن متصل به چشم )، چهار یا پنج پولک لب پائین متصل به پولک چین قدامی ، پولکهای چین خلفی کوتاهتر از قدامی آن ، پولکهای سطح پشتی ۲۵ عدد (به ندرت ۲۳ یا ۲۷ عدد) تیغه دار و در سمت جانبی صاف ، پولک‌های سطح شکمی ۲۰۰ تا ۲۱۳ و انتهای سمت جانبی آن گرد ، پولکهای سطح زیرین دم ۶۱ تا ۷۴ عدد ، پولک مخرجی منقسم .
رنگ بدن نوزادان قهوه ای با سه تا پنج سری خالهای قهوه ای تیره یک در میان با حاشیه سیاه ، در مار بالغ رنگ بدن خاکستری متمایل به قهوه ای با چند سری خالهای بیضی شکل تیره یا دایره ای مورب و زیگزاک مانند ، همراه با چهار خط تیره طولی ممتد ، رنگ ناحیه سر معمولاً قهوه ای و غالباً همراه با خط مورب تیره و باریک و ممتد از سمت چشم به گوشه دهان ، سطح شکمی زرد روشن و در نوزادان همراه با خالهای قهوه ای . دارای چهار ردیف خال تیره رنگ از ناحیه گردن تا قسمت دم ممتد ، سطح پشتی دارای خطوط عرضی قهوه ای تیره رنگ به شکل زیگزاک و در سطح جانبی همراه با یک ردیف خال کوچک .
حداکثر طول ۱۴۱ سانتیمتر ، دم ۲۶ سانتیمتر.
تغذیه از جوندگان و پرندگان و تخم پرندگان از آشیانه‌های بالای درختان (جوندگان حداکثر به اندازه موش صحرای ، پرندگان حداکثر به اندازه کبوتر)
زاد و ولد : تخمگذار ، معمولاً ۶ تا ۱۶ تخم در تابستان ، به اندازه ۶ سانتیمتر .
زیستگاه : باغها ، علفزارها ، حفره‌ها ،‌زیر سنگها ، مناطق سبز و دارای درخت .
انتشار جغرافیایی : فرانسه – ایتالیا – رو مانی – آسایی میانه – ایران ترکیه – ماداوی – مناطق جنوب اکراین – مناطق جنوبی شوروی سابق در قسمت اروپایی – مناطق شمالی قفقاز ،‌ مناطق شرق گرجستان – ارمنستان – آذربایجان – داغستان – جنوب نواحی آستراخان – غرب قزاقستان تا قسمت شمال غربی سواحل دریای اورال .
پراکندگی : استانهای آذربایجان شرقی و غربی ، اردبیل ، همدان ، کرمانشاهان ، زنجان ، گلستان ، سمنان ، مازندران ، تهران .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.