مار کوتوله پارسی

نام علمی: Eirenis persicus

نام انگلیسی: Persian Dwarf Snake

نام فارسی : مار کوتوله پارسی

پراکندگی

مشخصات: پهنای پولک رسترال تقریبا دو برابر ارتفاع آن و از سمت بالا قابل رؤیت ، شیار بین پولکهای بین بینی تقریبا برابر شیار بین پولکهای جلو پیشانی ، طول پولک پیشانی یک برابر و نیم عرض آن و تقریبا یک برابر و نیم عرض پولک بالای چشمی و برابر با فاصله پولک تا انتهای پوزه و کوتاهتر از پولک آهیانه ، فاقد پولک گونه ای ،‌دارای یک پولک بینی متصل به پولک جلو چشمی یا نزدیک آن ، دارای یک پولک جلو چشمی و یک پولک عقب چشمی ، پولک‌های گیجگاهی ۱+۱ عدد ، لب بالا دارای ۷ پولک (سومین و چهارمین پولک متصل به چشم ) ، لب پائین دارای ۷ یا ۸ پولک (چهار پولک آن متصل به پولک چین قدامی) ، طول پولک‌های چین قدامی دو برابر طول پولک‌های چین خلفی ، پولک‌های سطح پشتی ۱۵ عدد ،‌ پولک‌های سطح شکمی ۱۹۰ تا ۲۲۱ عدد و سطح زیرین دم ۶۲ تا ۸۴ عدد ، پولک مخرجی منقسم .
رنگ بدن خاکستری روشن متمایل به قهوه ای ،‌مرکز هر پولک تیره تر ، رنگ پوزه روشن ، دارای خط عرضی تیره بین دو چشم و خال عرضی تیره رنگ دیگر ممتد از ناحیه آهیانه تا ناحیه گیجگاهی ، همچنین خال عرضی تیره در ناحیه گردن ، سطح شکمی یکنواخت و روشن .
حداکثر طول ۳۹ سانتیمتر ، دم ۷ سانتیمتر .
تغذیه از حشرات و عنکبوتیان و به ندرت از مارمولکها .
زاد و ولد تخمگذار ، ۴ تا ۸ تخم در فصل تابستان می گذارد .

زیستگاه: مناطق صخره ای و نیمه صحرایی ، کوهستانها ، معمولاً زیر سنگها.

انتشار جغرافیایی: ترکمنستان – ایران – عراق – پاکستان – هندوستان – افغانستان.

پراکندگی: استانهای خوزستان – مرکزی – تهران – فارس – کرمانشاهان – مازندران.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.