مار پلنگي راورگیر

نام علمی:Coluber ravergieri Menetries 

نام انگلیسی: Ravergier`s racer

نام فارسی : مار پلنگی 

 

 

پراکندگی

مشخصات : پوزه برجسته و گردن مشخص ، قسمت قدامی پولك پیشانی پهن تر از پولك بالای چشمی و كوتاه تر از پولك آهیانه ،‌ پولكهای بین بینی برابر یا كمی كوتاهتر از پولك‌های جلو پیشانی ،‌دارای دو پولك جلو چشمی و یك پولك زیر چشمی ، پولك فوقانی جلو چشمی متصل به پولك پیشانی ، دارای دو پولك عقب چشمی (ندرتاً 3 عدد) ، پولكهای گیجگاهی خیلی كوچك ،‌لب بالا دارای 9 یا 10 پولك (پنجمین و ششمین آن متصل به چشم) ، لب پائین دارای 9 تا 11 پولك ، طول پولكهای چین خلفی برابر طول پولكهای چین قدامی اما عرض آن كمتر و به وسیله 2 یا 3 ردیف پولك از هم مجزا ، پولكهای پشتی برجسته ، مشخص ،‌تیغه دار و 21 عدد ( به ندرت 23 عدد ) ، پولكهای سطح شكمی در سمت جانبی گوشه دار و 192 تا 226 عدد و سطح زیرین دم 62 تا 105 عدد ، پولك مخرجی منقسم .
بدن به رنگ نخودی ، خاكستری – قهوه ای روشن یكنواخت یا زیتونی قهوه ای ،‌زرد زنجابی یا خاكستری – قهوه ای با خطوط و نقوش متفاوت ، سطح پشتی دارای خطوط تیره رنگ (گاهی به شكل چهار گوش) متناوب با خالهای سیاه ،‌در ناحیه دم دارای سه خط تیره ممتد ،‌در سطح جانبی سر دارای خط تیره مورب تا گوشه دهان و خط تیره دیگر در زیر چشم ، سطح شكمی روشن و غالباً با خالهای كوچك ، گاهی سر یا تمام بدن مار سیاه رنگ ، در بعضی نمونه‌ها خطوط و نقوش منظم تر و تیره رنگ ، گاهی نقش و نگار نامنظم ،‌رنگ روشن تر و خطوط و نقوش جنس نر و ماده با هم متفاوت ، ماده‌ها دارای خالهای سیاه بزرگ و نرها یكنواخت و فاقد نقش و نگار .
حداكثر طول 159 سانتیمتر ، دم 37 سانتیمتر .
تغذیه از جوندگان ، پرندگان و مارمولكها .
 

زاد و ولد : فصل تخمگذاری در تابستان ، تعداد تخمها 3 تا 7 عدد .
 

زیستگاه : مناطق كوهستانی و دامنه‌ها ،‌دشتها ، ‌مناطق نیمه صحرایی .
 

انتشار جغرافیایی : مصر – نواحی جنوبی آسیای میانه – فلسطین – سوریه – عراق – گرجستان – ایران – مناطق مجاور قفقاز – جنوب داغستان – آسیای مركزی – قزاقستان – ارمنستان – نخجوان – آذربایجان – هندوستان 0 پاكستان 0 افغانستان .
پراكندگی : استانهای خراسان – مركزی – تهران – آذربایجان شرقی و غربی – اردبیل – زنجان – مازندران – فارس – كرمانشاهان – همدان – سیستان و بلوچستان – سمنان – كردستان – خوزستان – اصفهان – لرستان – گیلان – گلستان – قزوین – كرمان – قم .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.