محراب الجاتیو، اصفهان

این محراب در مسجد جامع اصفهان ـ در ضلع باختری خیابان هاتف و انتهاب بازار بزرگ ـ واقع شده است. محراب در شبستان ضلع شمالی ایوان باختری ـ معروف به شبستان محراب الجاتیو ـ واقع و بر طبق کتیبه گچ بری آن، در سال 710هـ. ق به روزگار الجاتیو و وزیرش محمد ساوی به اهتمام عضد بن علی ماستری ساخته شده و گچ بر آن، امضای خود را با عبارت «عمل حیدر» بر آن نهاده است. خود شبستان مربوط به دوره مظفری است. محراب مزبور، یکی از شاه کارهای هنر گچ بری محسوب می ‌شود و با کتیبه‌ای زیبا، نقوش متنوع گیاهی و سرستون نماها، به نحو شایسته‌ای نماسازی و تزیین شده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.