مراسم برات در زواره

در فرهنگ لغت در خصوص برات آمده است: 1- نوشته ای که بدان دولت برخزانه یا برحکام حواله وجهی دهد . 2- نوشته ایست که به موجب آن شخص به دیگری دستور دهد که مبلغی را به رویت یا به وعده در وجه یا به حواله کرد خود یا شخص ثالث یا به حواله کرد او بپردازد . 3- یکی از فنون کشتی است که در ( خاک ) و ( سرپا ) بکار میرود باین ترتیب که کشتی گیر خم شده سر خود را بطرف شکم حریف قرار داده سپس از بالا دو بازو یا یک بازوی حریف را در زیر بغل خود گرفته او را بزمین می کشاند همچنین برات  به پانزدهم شعبان هم گفته می شود.

برات  گرفته شده از تازی اعمال نیک و خیرات هم است. مراسم برات سال های سال است در شهر زواره مرسوم بوده و هم اکنون نیز برگزار می شود. در این مراسم برای درگذشتگانی که در یک سال قبل ( از نیمه شعبان پارسال تا امسال) به دیارباقی شتافته اند مراسم بزرگداشت برگزار می شود. این مراسم در روزهای دوازدهم ،سیزدهم و چهاردهم شعبان در مساجد زواره برگزار و با چای و قهوه از شرکت کنندگان پذیرایی می شود. مراسم بزرگداشت درگذشتگان صبح در مساجد برگزار می شود و در بعد از ظهر هم بازماندگان و عموم مردم با حضور در مزار زواره (قبرستان شهر) با قرائت فاتحه به رفتگان ادای احترام می کنند. گفتنی است زواره ای های مقیم سایر شهرهای ایران نیز در این سه روز به زواره می آیند و شهر زواره بسیار شلوغ می شود. در این روزها حضور مردم زواره در مساجد برای شرکت در مراسم بزرگداشت رفتگان بسیار گسترده است و بازار صله ارحام نیز داغ است.

این مراسم در گذشته تقریباً 20 سال قبل برای هر یک از رفتگان به مدت سه روز برگزار می شد اما هم اکنون بازماندگان فقط یک روز از سه روز را مراسم برگزار می کنند. بازماندگان برای قاری قرآن در این روز با مشکل مواجه هستند زیرا تعداد قاریان قرآن شهر محدود (البته برای مراسم ختم) و تعداد درگذشتگان هم زیاد است . برخی از قاریان به صورت مشترک دو یا چند مراسم را اداره می کنند. در هر مسجد مراسم بزرگداشت چند تن از درگذشتگان برگزار می شود .

مراسم برات در زواره مراسم سنتی خوبی است که از گذشته به یادگار مانده است . به مناسبت نیمه شعبان ولادت با سعادت حضرت ولی عصر (عج) شیفتگان آن حضرت با برپایی ایستگاه هایی در مسیر حرکت مردم به سمت گورستان شهر از مردم با شیرینی و شربت پذیرایی می کنند و در ولادت منجی عالم بشریت به جشن و سرور می پردازند.

نظرات بسته شده است.