مراسم برداشت محصول

برای برداشت محصول گندم و جو در هندیجان ماهشهر مراسمی برپا می کنند. هنگامی که محصولات مشاع خرمن کوب شد و کاه و دانه آن جدا شد در وقت تقسیم چنین مراسمی انجام می شود.بردن گندم و جو را به خانه کیل می گویند و حتماَ باید در شی انجام گیرد آن مقدار گندم آن مقدار گندم یا جو را که رویهم قرار می دهند کول گندم یا جو می گویند بالای آن کول را به وسیله خطی به شکل صلیب به چهار قسمت در می آورند. در قسمت سمت راست بالا قرآن قرار می دهند و اطراف قران را مقداری نبات ؛ اجیل و تخم مرغ می گذارند و قسمت سمت چپ بالا را اسم حضرت محمد (ص) علی (ع) و فاطمه و حسن و حسین (ع) می نویسند و در قسمت پایین یک پیاز قرار میدهند و در قسمت چپ این جمله را می نویسد؛ بگو خرمن زیاد البته این برای مدت دو شبانه روز می ماند تا شب کیل و حمل فرا رسد. معمولاَ برای حمل کردن شبهای مبارک یا شب جمعه که تولد امام حجت (ع) است در نظر می گیرند با ترازوهای مخصوص گندم یا جوها را وزن می کنند این ترازوها از برگ درخت خرماست که هر کفه آن را زنبیل می گویند و به وسیله چهار رشته بند به اهرم اصلی که آن را (شیف) می گویند وصل می شود و خود شیف در وسط بندی یا طنابی دارد. هر سنگی در محلی نام مخصوص خود را دارد. مراسم با تقسیم محصول به پایان می رسد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.