مراسم حجاج

مراسم حجاج در بین مردم شوشتر رواج دراد در روز اول ذی الحجه چندین سینی بزرگ شیر برنج شیرین تهیه می کنند بعضی خانواده ها با مقداری از شیر برنج یک کله قند وشرینی همراه با یک بیرق کوچک سبز رنگ به طرف امامزاده می روند. چیزهایی را که به همراه آورده اند به مریدان امام زاده احسان می کنند و بقیه شیر برنج را بین فامیل و همسایه ها تقسیم می کنند در گدشته به این ایام دود و حجیون می گفتند هشتم ماه ذی الحجه مراسم بیرق زنون ( بیرق زنان) را جشن می گیرند و بیرق های سبز رنگی را که با نوار زری و پولکی های رنگارنگ تزئین کرده اند به چوب های رنگی نصب می کنند البته زنی که مکه رفته باشد بیرقش با پارچه سفید تزئین می گردد برای نصب بیرق ها جشن می گیرند و بعضی خانواده ها شام احسان میکنند. در حین نصب بیرق ها بالای بام کسی با صدای خوش مدح حضرت محمد (ص) و اهل بیت را می خواند و مدعوین صلوات می فرستند هنگام مراجعت حجاج برای استقبال به پیشواز می روند و گوسفند ذبح می کنند و تاچندین روز ولیمه می دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.