مراسم چل کچلون

این مراسم به هنگامی برگزار می‌شود که باران زیاد ببارد و باعث ناراحتی مردم شود. جوانان محله جمع می‌شود و نخ بلندی می‌آورند و نام چهل نفر از افراد محل که کچل باشند، می‌خوانند و برای هر کچل یک گره به آن نخ می‌زنند تا چهل گره تکمیل شود. سپس آن چهل گره را در باران به شاخۀ درختی آویزان می‌کنند و معتقدند که باران قطع خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.