مسجد جامع سده، قاین

این مسجد واقع در میانه آرین شهر در کناررباط قدیمی سده قرار دارد. متاسفانه امروز از رباط اثری باقی نمانده است. تاریخچه بنا به دوره صفویه بر می گرددو دخل و تصرفاتی در قسمت انتهایی شبستان در دوره پهلوی انجام شده است .مسجد جامع سده از نوع «زمستانی –تابستانی »بوده که سر در آن دارای تزئینات آجری می باشد.ایوان تابستانی مسجد دارای پوششی قوسی شکل است که این ایوان در حال حاضر اختلاف ارتفاع ناچیزی نسبت به صحن مسجد دارد. د رانتها محرابی گچی دارد. بالای این محراب طاقچه کوچکی است که احتمالا کتیبه ای داشته و آیاتی از قرآن بر روی آن حک بوده است .
ایوان زمستانی طول کمتری نسبت به ایوان تابستانی داشته و درحال حاضر به عنوان ورودی شبستان مورد استفاده می باشد. پوشش ایوان قوسی بوده و در ضلع شمال غرب مسجد قسمتی از شبستان و ایوانچه های اطراف صحن کلا تخریب شده و بجای آن ساختمان هیئت بنا گردیده است.
در سمت غرب ایوان تابستانی اطلاقی قرار دارد که دارای شومینه بوده و جهت طبخ غذا و تهیه چای استفاده می شد. ضلع جنوبی مسجد دارای پنج طاق نما بوده که عرض دو طاق نمای دو طرف کمتر از طاق نماهای وسط می باشد. شبستان مسجد ستوندار بوده و پوشش آن طاق و چشمه است . چشمه ها با گنبدی های عرقچین پوشیده شده اند. د رچهار طرف طاقها گوشه سازی انجام شده و گنبد بر روی آن اجرا گردیده شبستان دارای سه دهنه است که دهنه سوم آن در دوره بعدی اضافه شده وسط صحن مسجد پایابی داشته که تخریب گردید. مصالح بکار رفته در بنا آجر ملات ماسه وگچ می باشد. در حال حاضر از فضای مسجد جامع بعنوان یک مکان مذهبی استفاده می شود. با توجه به تاریخچه و نوع ارزش معماری این بنا در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است .

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.