مسجد جامع سوریان

این بنا در سوریان، مرکز بخش بوانات، واقع گردیده و قدمت آن به دوره ایلخانی می رسد . به نوشته مصطفوی، بنای مسجد، اهمیت هنری زیادی ندارد و تنها اثر مهم آن، منبر منبت بزرگی بوده که به فرمان مظفرالملک، از محل میراث خواجه سعد بن محمد در سال 771 هجری ساخته بوده اند و به موزه ملی ایران منتقل شده است . این بنا به شماره 282 به ثبت تاریخی رسیده است .

نظرات بسته شده است.