مسجد جامع قدیم سیراف

این بنا به صورت بقایای معماری در حاشیه غربی بندر طاهری (سیراف) در طی حفاری های باستان شناسی کشف گردیده است . مسجد مزبور به ابعاد 37×57 متر با نقشه شبستانی ستوندار (نقشه متداول قرون اولیه اسلامی) ساخته شده و متشکل از شبستان بزرگ ستوندار در جهت قبله، صحن بازی به ابعاد 30×12 متر در میان و رواق های ستونداری در سه ضلع دیگر صحن است . شالوده مسجد، از سنگ و ملاط ساروج به قطر 90 تا 120 سانتی متر ساخته شده و بر بالای آن، دیوارهای مسجد برپا بوده است . مسجد مزبور بر روی بقایای ساختمانی از دوره قدیمی تر ساخته شده و خود بعد از ویرانی، در زیر بقایای مسجد جدیدتری قرار گرفته است . مسجد جامع قدیم سیراف را براساس مدارک باستان شناسی و مطالعات صورت گرفته، مربوط به حدود قرن دوم و سوم هجری دانسته اند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.