مسجد جامع هرچگان

این بنا در روستای هرچگان در 18 کیلومتری غرب شهرکرد واقع گردیده و از آثار دوره قاجاریه است . بنای مسجد دارای صحن، ایوان، رواق و شبستان زمستانی است . ورودی مسجد بازسازی شده است از طریق آن می توان به صحنی به ابعاد 13×22 متر وارد شد . درجبهه شمال ، ایوان یا شبستان تابستانی قرار دارد که پوشش آن یک گنبد نسبتا بلند و دو گنبد کوچکتر در طرفین صورت گرفته است. این گنبدها با آجر و به صورت ساده اجرا شده اند . در شرق صحن، شبستان زمستانی ستوندار با طاق های جناغی و پوشش های گندی قرار دارد . ستون ها سنگی است و بر روی یکی از آنها تاریخ 1226ه-. ق نقر شده است . گنبدها دارای نقوش آجری برجسته با طرح های هندسی هستند . روشنایی شبستان از طریق نورگیرهای رأس گنبد و پنجره های دیوار غربی تأمین می شود . مقابل شبستان زمستانی در طرف دیگر صحن، رواق هایی باطاق جناغی ساخته اند . این بنا ظاهرا یک بار در سال 1320ه-. ق تعمیر و بازسازی شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.