مسجد دال و ذال، تبریز

این بنا در محله مهادمهین، نزدیک خیابان فردوسی واقع است. این مسجد، چهار ستون سنگی و نه گنبد ضربی دارد. گنبد وسطی، بزرگتر و بلند تر از دیگر گنبدهاست. کف مسجد به شکل مربعی به ابعاد 15×15 متر است. در کنار هر دیوار، سه خواجه نشین با طاقی به عرض نزدیک یک متر و نیم تعبیه شده است. این مسجد،َ در گذشته " مسجد الدار" خوانده می شده است. از طاق وسطی دیوار غربی مسجد، راهی به بقعه امامزاده دال و ذال بازمی شود . ستون های مسجد دارای سرستون های مقرنس هستند . سطوح داخلی بنا، ساده و گچ اندود است . وجه تسمیه مسجد به دو امامزاده مربوط می شود که درجوار مسجد مدفون شده اند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.