مسجد رشید قلعه بیگی، سنندج

این بنا در مجموعه بازار سنندج واقع گردیده و از آثار دوره قاجاریه است که احتمالا به جای مسجدی از دوره صفوی بنا گردیده است . این مسجد در دوره های بعد مرتبا مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفته است . وجه تسمیه مسجد ظاهرا مربوط به شخصی است که نگهبان قلعه حکومتی بوده است . بنای کنونی مسجد مشتمل بر سردر ورودی، صحن نسبتا وسیع و مشجر، شبستان زمستانی و تابستانی با پوشش مسطح و تالار ستوندار طبقه دوم است . به غیر از نمای ورودی، این بنا فاقد تزیینات هنری است . منبع : کریمیان. 1371،صص340-332

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.