مسجد سین، اصفهان

در قریه (سین) که در شش کیلومتری شمال گز واقع شده یک مسجد و مناره سلجوقی وجود دارد که در مقایسه با مسجد گز بیش تر اختصاصات دوره سلجوقی خود را حفظ کرده است. کوچه و مدخل مسجد سین که مناره مرتفع آن نیز در گوشه‌ شمال باختری مسجد واقع می ‌شود، شباهت زیادی به کوچه و مدخل مسجد گز دارد. صحن فعلی مسجد سین، وسعت زیادی ندارد و طول و عرض آن در حدود 7 متر است. مدخل مسجد در ضلع شمالی آن واقع شده و ایوان اصلی که به گنبد منتهی می ‌شود، در سمت جنوب قرار دارد. در طرفین خاوری و باختری صحن دو دیوار معمولی قرار دارد. دیوارهای آن تزییناتی از گچ بری مشابه تزیینات دیوارهای ایوان خاوری مسجد جمعه اصفهان دارد. طاق گنبدی شکل آن از مقرنس‌های درشت آجری – شبیه به طاق‌های مقرنس دار آجری مسجد جمعه اصفهان- تزیین شده است. خطوط گچ بری اطراف محراب این مسجد بر زمینه ای آبی رنگ نقش بسته است.

نظرات بسته شده است.